Zit je in de knoop?

Voel je je niet lekker in je vel?

Gaan er dingen helemaal niet zoals je zou willen?

Wordt het je allemaal soms teveel? ...

Dan kan je bij ons terecht voor speltherapie, dramatherapie of andere vormen van begeleiding. Samen gaan we op zoek naar wat de knoop kan ontwarren of de situatie kan verbeteren.Hoe gaat dat dan?

Uitleg voor kinderen - Speltherapie

Uitleg voor jongeren - Gesprek, drama of andere creatieve vormen

Uitleg voor oudersStappenplan:

Na een eerste telefoon of mail, wordt eerst een kennismakingsgesprek gepland, bij kinderen en jonge tieners bij voorkeur met de ouders. Daar wordt geluisterd naar de zorgen, de verwachtingen, de krachten van het kind/de jongere en het gezin. Er wordt verkend wat de vragen zijn van de ouders, maar ook het kind en de jongere worden gehoord (apart of gelijktijdig - afhankelijk van leeftijd en situatie). Indien mogelijk wordt dan al een werkwijze voorgesteld die passend is.

Na het kennismakingsgesprek kan eventueel een tweede oudergesprek plaatsvinden om meer zicht te krijgen op de algemene ontwikkeling van het kind, vanaf de eerste levensjaren. In overleg kan er ook contact opgenomen worden met de school, het CLB en eventuele andere hulpverleners (logopedist, huisarts…). Zij kunnen ook doorheen het verdere traject betrokken worden, indien nodig en mogelijk.

Het is wenselijk om toestemming van beide ouders te hebben voor de start van de therapie.

Als de ouders en het kind/ de jongere een verdiepend traject wensen, plannen we 3 à 5 individuele sessies in met het kind/ de jongere. Hierbij wordt hun tempo gerespecteerd in de verdere kennismaking en vertrouwensopbouw.

Nadien bespreken we het verdere verloop en stemmen we de verwachtingen op elkaar af.

Bij jonge kinderen zullen de ouders nauwer betrokken worden bij de samenwerking om samen te zoeken naar manieren om het kind beter te begrijpen en vooruit te helpen. Er wordt naar gestreefd om na elke vijf sessies met het kind een oudergesprek in te plannen.

Bij pubers en jongvolwassen tieners, zal hun stem meer en meer doorwegen in de dialoog. Inspraak in de communicatie met de ouders is deel van het groeiproces.

Sessies met het kind/ de jongere vinden bij voorkeur wekelijks plaats, op een vast moment. Gelieve minstens één dag op voorhand te verwittigen indien de afspraak niet kan doorgaan.

Afhankelijk van uw mutualiteit kan een tegemoetkoming voorzien worden.

Er kan ook geopteerd worden om ouderbegeleiding op te starten, of vooral de nadruk te leggen op ouder-kind gesprekken.

Op het einde wordt het proces samen besproken en afgerond.