Catherine

Catherine Lesage (°1958) 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0474/25.31.43

Basis- en therapieopleiding:

Tijdens mijn werk als huisarts ontwikkelde ik een grote interesse in psychotherapie. Ik deed een 4-jarige opleiding psychotherapie: experiëntieel gestalttherapeut (gecertificeerd lid van NVAGT en EAGT). Ook volgde ik een jaaropleidng ‘existentiële therapie’ om mij verder te verdiepen in zingevingsvragen (FMS). Ten slotte deed ik een opleiding in het werken met kinderen en jongeren vanuit het systeemdenken en het hechtingsperspectief , in functie van mijn werk in het cgg.

Ervaring:

Nu werk ik in Lochristi als psychotherapeut in het Ginko-team en in Heusden als arts en als psychotherapeut. In het cgg werkte ik met gezinnen, kinderen, jongeren, ouders. Ik doe zowel korte als langere begeleidingen.

Hoe ga ik te werk?

Als u bij mij komt voor psychotherapie, staan we eerst en vooral stil bij het nu. We gaan dieper in op uw relaties in de context van gezin, familie, omgeving, school en werk. Vanuit uw gewaarwording en ervaring bekijken we samen hoe u kunt omgaan met gevoelens en situaties die voor u problematisch zijn zoals angst, verdriet, verlies, depressie, uitputting, irritatie, twijfel, vragen rond identiteit, tekort aan vertrouwen…

In dit proces ben ik als therapeut ondersteunend en bevragend aanwezig. Naast gesprekken zijn ook andere werkvormen mogelijk tijdens de sessies: o.a. relaxatie, focusing, lichaamsgerichte oefeningen, werken met duplo's, beelden, verhalen...

Doelgroep:

Jongeren, jongvolwassenen, volwassenen, ouderen.